Πρόσληψη ΟΒΑ στην ΠΑ – Αρχική Σελίδα – Πέρας Υποβολής Αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει παρέλθει.

Πρόσληψη Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης στην Πολεμική Αεροπορία
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος © 2022
Αρχική - Οδηγίες Χρήσης - Υποστήριξη
Σχεδίαση & Ανάπτυξη
ΓΕΑ/ΚΜΗ